Bảng đổi điểm tích lũy

Khi Quý khách mua sản phẩm tại Zinphone.com đều được tích lũy điểm tự động ( Khách hàng phải đăng ký tài khoản và mua hàng trực tuyến thì mới áp dụng được). Mỗi khi bạn mua 1 sản phẩm thì số điểm sẽ được tích lũy trong tài khoản.

Khi đủ số điểm, Khách hàng có thể yêu cầu ZINPHONE qui đổi điểm thành sản phẩm tương ứng dưới đây:

50 điểm: Tặng 500k

100 điểm tặng 1000k

300 điểm tặng 1 điện thoại iPhone 6G