Trở thành CTV của ZINPHONE

Vui lòng liên hệ Zalo 0948 732 902 để được hướng dẫn hoặc đăng ký Tài Khoản tại đây

https://zinphone.com/index.php?route=affiliate/login

Mỗi sản phẩm đều có % Hoa hồng và trả trực tiếp vào tài khoản mà bạn đã đăng ký tại ZinPhone

Việc của CTV là bán sản phẩm và nhận Hoa Hồng, còn lại để Zinphone lo từ giao hàng, bảo hành...